Amica Fabryka Kuchni Hansa, Pobierezje k. Wielkiego Nowogrodu

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Inspektorzy CDI uczestniczyli w przeprowadzeniu procedur przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fabryki Kuchni Hansa w Podbierezje koło Wielikij Nowgorod. Powierzchnia planowanego obiektu wynosić miała 7.6 ha, natomiast powierzchnia zabudowy ok. 2,7 ha. Do naszych głównych zadań należały konsultacje w zakresie ofert oraz wszelkich dokumentów dodatkowych złożonych przez oferentów, ich analizie w zakresie możliwości zredukowania ceny, prowadzenie spotkań negocjacyjnych, negocjowanie obniżenia wartości ofert, a także konsultacje w zakresie aspektów technicznych projektu umowy pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą.