Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Poznań

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
O Realizacji

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego będzie miejscem opowiadającym o dziejach Ostrowa Tumskiego, w szczególności o roli, jaką to miejsce odegrało w czasach kształtowania się Państwa Polskiego. Budynek będzie składał się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o łącznej powierzchni całkowitej 5007 m2. Kosztorysanci CDI na zlecenie Biura Projektowego AD ARTIS wykonali przedmiary i kosztorysy inwestorskie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz zagospodarowania terenu zarówno na etapie projektu budowlanego jak i wykonawczego.