Siedziba Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
O Realizacji

Teren inwestycji położony jest w centrum miasta, przy historycznym Ringu Stubbena. Budynek składa się z dwunastu kondygnacji nadziemnych (dwie kondygnacje wielofunkcyjne, ogólnodostępne+ dziesięć kondygnacji biurowych z ograniczoną dostępnością) oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Projekt przewidział połączenie dwóch elementów przestrzeni – budynku i placu. Uwagę zwraca fakt, że plac(główny hol obiektu), stanowiący formę zieleńca, ulokowany został pod kubaturą budynku. W ten sposób stworzono miejsce wypoczynku, spotkań konferencji prasowych czy wystaw.
Zespół kosztorysantów CDI wykonał przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w zakresie architektury, konstrukcji oraz zagospodarowania terenu.