Wydział Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
W 2010 roku wykonaliśmy na zlecenie Wolski Architekci przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i dobioru robót w zakresie architektury, konstrukcji oraz zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku Wydziału Neofilologii na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku o pow. 23 554 m2. Budynek będzie miał zróżnicowaną wysokość: dziewięć, pięć i cztery kondygnacje i będzie posiadał 6 auli, sale wykładowe, sale laboratoryjne, bibliotekę i archiwum.