Biedronka – Czerwona Torebka

  • Opis realizacji
  • Referencje
Dla spółki Druga-Czerwona Torebka spółka akcyjna S.K.A. wykonaliśmy 36 raportów Wstępnych oraz Końcowych dla 24 obiektów typu Biedronka.
Raporty te zawierały:
– weryfikację dokumentacji projektowej pod względem formalno-prawnym,
– analizę budżetu inwestycji,
– weryfikację zgodności zaawansowania robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru częściowego z harmonogramem rzeczowym,
– weryfikację kompletności i prawidłowości zgód i pozwoleń dotyczących budowy,
– weryfikację uzgodnień z dostawcami mediów,
– weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem uzyskanych decyzji WZiZT oraz pozwoleniem na budowę.