Budynek biurowo-warsztatowy wraz z laboratorium STABILATOR, Gdańsk

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Inwestorem i właścicielem wybudowanego kompleksu biurowego z zapleczem warsztatowo-magazynowym w Gdańsku przy ul. Nowy Świat, jest specjalistyczna firma budowlana, ekspert w dziedzinie zabytków, fundamentowania, hydrotechniki i inżynierii sanitarnej STABILATOR Sp. z o.o.

Przy tej inwestycji CDI pełniło nadzór w systemie Construction Management, między innymi reprezentowało inwestora przed wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, przeprowadzało przetargi na wybór wykonawców poszczególnych pakietów prac, dokonywało sprawdzania jakości robót, a także uczestniczyło w odbiorze budynku. Dodatkowo do zadań CDI należało kontrolowanie rozliczeń finansowych w zakresie realizowanych robót oraz innych kosztów i rozliczeń budowy, a także monitorowanie kompletności dokumentacji projektowej.

Obiekt został zaprojektowany przez firmę projektową FORMA architekci Sp. z o.o. z Gdańska, jako budynek energooszczędny. W rozwiązaniu funkcjonalno-przestrzennym przyjęto zasadę wyodrębnienia bryłowego poszczególnych funkcji obiektu na części laboratoryjną, część biurowo-konferencyjną, warsztatową z zapleczem socjalnym oraz część garażową. Całkowita powierzchnia kompleksu biurowego z warsztatem wynosi 4.655,32 m2.