Budynek Biurowy TUP Property S.A., Gdańsk

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
CDI pełniło na zlecenie TUP PROPERTY S.A. funkcję Inspektora Nadzoru przy realizacji prac budowlano – adaptacyjnych I piętra budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Jana Pawła II. Reprezentowaliśmy Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu budowlanego, dokonaliśmy sprawdzenia jakości wykonywanych robót sanitarnych, elektrycznych, p. poż.i ogólnobudowlanych, a także uczestniczyliśmy w odbiorze budynku.