Centrum Handlowe SELGROS, Łódź

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
CDI na zlecenie SELGROS Sp. z o.o. w Poznaniu, pełniło kompleksowy, wielobranżowy Nadzór Inwestorski w branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych, wentylacji i chłodu, elektrycznej i słaboprądowej oraz drogowej przy budowie Centrum Handlowego SELGROS w Łodzi przy ul. Pabianickiej. Do naszych głównych zadań należał nadzór nad zgodnością z dokumentacją, prawidłowością dostarczonych i wbudowanych materiałów i prefabrykatów zgodnie z PN, nadzór i kontrole nad realizacją robót zgodnie ze sztuka budowlaną, udział w spotkaniach koordynacyjnych pomiędzy Inwestorem, Podwykonawcami oraz Generalnym Wykonawcą. Braliśmy również w udział w opiniowaniu proponowanych zmian projektowych i materiałowych.