Decathlon – PH Franowo, Poznań

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
Od czerwca do grudnia 2011 roku dla Inter IKEA Centre Polska S.A. pełniliśmy nadzór inwestorski w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych, sanitarnych oraz elektrycznych nad budową budynku handlowo – usługowego DECATHLON na terenie PH Franowo w Poznaniu. Do naszych zadań należała między innymi kontrola, nadzór i uzgodnienia przy realizacji budowy obiektu kubaturowego, robotami drogowymi, przekładaniem sieci, likwidacją kolizji i nowych sieci, kanałów sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych, oświetleniu terenu oraz zieleni.

Zobacz referencje