Fabryka SAMSUNG, Wronki

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Inspektorzy CDI pełnili pełnobranżowy nadzór inwestorski nad modernizacją istniejącej fabryki, polegającą na dostosowaniu obiektów do wymogów nowych linii technologicznych wraz z budową zaplecza ochrony środowiska, portiernią, zbiornikami p. poż., budową dróg, parkingów i placów manewrowych, w tym skablowanie linii i modernizacja instalacji mechanicznych.
Kolejnym krokiem była budowa nowych obiektów, gdzie CDI sprawowało nadzór nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, a także koordynowało cały proces uzyskania decyzji na użytkowanie.
Inwestycja była dofinansowana z UE w ramach programu dotacje na innowacje przyznane na wdrożenie innowacyjnych technologii w zakładach produkcyjnych SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTUR.
Wartość Projektu: 217 433 499 PLN
Udział Unii Europejskiej: 65 230 049,70 PLN
CDI uczestniczyło w kolejnych etapach inwestycji od lipca 2010 r. do lutego 2012 r.:

• fabryki Lodówek i Fabryki Pralek,
• budynek magazynowy SEPM z zapleczem socjalnym,
• budynek magazynowy EPS z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną,
• budynek techniczny – kotłownia,
• hala tymczasowa,
• pozostałe obiekty: magazyn olejów, hala recycling, strefa rozładunku dla fabryki lodówek, droga p. poż.