Galeria Arkada, Poznań

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
Przy jednej z głównych poznańskich arterii powstał czterokondygnacyjny budynek Galerii Arkada, pełniący funkcję handlowo-usługowo-biurową. Zgodnie z ideą Inwestora, skupia on w większości fi rmy prowadzące działalność związaną z branżą wykończenia i wyposażenia wnętrz. Wysoki standard wykończenia obiektu, przestrzenie wystawienniczo-handlowe i powierzchnie biurowe wpływają na wysoką atrakcyjność budynku. CDI od początku uczestniczyło w procesie realizacji tej inwestycji. Rozpoczęliśmy od sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz wynegocjowania umów z projektantem, a także nadzorowania prac projektowych i weryfikacji zastosowanych rozwiązań. Kolejnym etapem naszej współpracy z Inwestorem było przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy, łącznie z wykonaniem specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, prowadzenie negocjacji cenowych oraz koordynowanie procesu redagowania i podpisania umowy. Inspektorzy CDI koordynowali całość procesu budowy, pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu. Sprawowany przez nich nadzór inwestorski objął zarówno sferę budowlano-techniczną, jak również finansową. Zwieńczeniem współpracy było przeprowadzenie komercjalizacji obiektu.