Hala magazynowa H&M, Gądki k. Poznania

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
W okresie od stycznia do sierpnia 2010 r. w Gądkach k. Poznania trwała inwestycja polegająca na budowie hali magazynowej firmy H&M. Na zlecenie Panattoni Western Poland Management Sp. z o.o. pełniliśmy kompleksowy nadzór inwestorski w zakresie branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Obiekt składa się z dwóch części: magazynowej wraz z funkcją dystrybucji i sortowania (obiekt jednokondygnacyjny) oraz biurowo-socjalnej (obiekt dwukondygnacyjny). W ramach inwestycji mieściły się również takie obiekty jak:3 belownice, 2 wartownice, zbiornik wody pożarowej z pompownią, wiata na palety wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zbiornik retencyjny i zbiornik BO na ścieki, drogi dojazdowe, parking, rampy rozładunkowe, place manewrowe, a także instalacje sanitarne, gazu, kanalizacji sanitarnej, wody pożarowej oraz sieci kablowej NN i SN.