Hotel Ideal, Pruszków

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Na zlecenie Immobile Sp. z o.o. CDI wykonało w grudniu 2010 r. techniczny dla nieruchomości hotelowej położonej w Pruszkowie. Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji otrzymanej od Zleceniodawcy CDI wykonało ogólną analizę i ocenę stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji i wentylacji, instalacji przeciw pożarowych oraz dźwigu osobowego, a także analizę warunków p. poż. i dróg ewakuacyjnych. Ponadto, przedstawiliśmy zakres prac wymaganych do wykonania w budynku pod kątem planowanej inwestycji.