Market OBI – PH Franowo, Poznań

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
W okresie od października 2010 do maja 2011 roku CDI pełniło usługę nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych, sanitarnych oraz elektrycznych związanych z realizacją budowy obiektów i infrastruktury na terenie PH Franowo przy ul. Szwedzkiej w Poznaniu. Do naszych zadań należała kontrola, nadzór i uzgodnienia przy inwestycjach związanych z budową obiektu kubaturowego, robotami drogowymi, przekładaniem sieci, likwidacją kolizji i nowych sieci, kanałów sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych, oświetleniu terenu oraz zieleni.