Obiekt handlowo-usługowy, Koronowo

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
Czynności przedinwestycyjne.

Na zlecenie firmy HOPPE w ramach czynności przedinwestycyjnych dla budowy obiektu handlowo-usługowego w Koronowie przy ul. Pomianowskiego, wykonaliśmy analizę potencjału miasta Koronowa i okolic oraz prognozy rynku,  analizę istniejących zespołów handlowo-usługowych w zakresie powierzchni i rodzaju działalności wraz z określeniem wskaźników, analizę stanu terenu nieruchomości gruntowej w zakresie uwarunkowań urbanistycznych. Ponadto, przygotowaliśmy wstępnych założeń funkjonalno-użytkowych planowanego centrum oraz sporządziliśmy analizę zasadności inwestycji.