Obiekt Handlowy SELGROS, Wrocław

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
CDI sprawowało funkcję Kierownika Projektu Inwestora przy realizacji Obiektu Handlowego SELGROS we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 71. Do naszych zadań należała kontrola realizacji robót pod względem zgodności z harmonogramem, sprawdzanie zgodności dokumentacji wykonawczej z dokumentacją przetargową, projektem budowlanym oraz wymaganiami Inwestora, bieżącej kontroli jakościowej i ilościowej prac budowlanych, koordynacji i zarządzaniu zmianami po akceptacji Inwestora, kontroli rozliczeń Wykonawców, koordynacji procesu uzyskiwania protokołów urzędowych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.