Radwar Business Park, Warszawa

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
Głównym celem inwestycji była modernizacja i rozbudowa istniejącego zespołu dwóch budynków biurowych. W ramach inwestycji obiekty zostały powiązane łącznikiem o tej samej wysokości co części istniejące, które stanowi 5 kondygnacji nadziemnych. Kompleks powstały w wyniku modernizacji i rozbudowy stanowi jednolitą bryłę otaczającą dziedziniec wewnętrzny. W projekcie przewidziano dwie podstawowe funkcje budynku: biurową i handlowo-usługową. Pod poziomem dziedzińca zaplanowano garaż podziemny na 218 miejsc parkingowych. Zespół Zarządzania Inwestycjami CDI przeprowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji oraz sprawował nadzór inwestorski nad przebiegiem.