REMONDIS, Bydgoszcz

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Postępowanie przetargowe, wielobranżowy Nadzór Inwestorski.

Na zlecenie Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., w okresie od lutego 2011 r. do maja 2012 r. uczestniczyliśmy w imieniu Inwestora przy budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji wraz z instalacjami podziemnymi wod.-kan., zbiornikami na wodę, zasilaniem energetycznym, instalacjami zewnętrznymi zaliczkowymi, drogami i placami, zasiekami magazynowymi, biofiltrem, budynkiem kompostowni, dyspozytorni i wiatą nad pryzmami na terenie REMONDIS w Bydgoszczy.

Do naszych zadań należała weryfikacja opracowań kosztowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wielobranżowy nadzór inwestorski oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i monitorowanie procesu uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.