Rozbudowa fabryki EXIDE, Poznań

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
W grudniu 2011 roku Euroinwest CDI rozpoczęło pełnobranżowy nadzór nad rozbudową zakładu produkcyjnego EXIDE Technologies SA w Poznaniu. Inwestycja związana jest z nową technologię produkcji jaką zakład w Poznaniu wdroży jako pierwszy w całej grupie EXIDE.

Inwestycja powstaje przy ul. Gdyńskiej 31/33 w Poznaniu.

Nowa hala powstaje w istniejącej zabudowie co wiązało się z koniecznością wyburzenia obiektów przemysłowych. Nowopowstające obiekty to przeszło 12.000 m2 powierzchni użytkowej.

Oprócz rozbudowy zakładu przeprowadzana jest także przebudowa infrastruktury podziemnej związanej z technologią i ochroną środowiska. CDI przeprowadzało także postępowanie przetargowe na wyłonienie Generalnego Wykonawcy tego przedsięwzięcia.