Salon Samochodowy Bieranowski, Bydgoszcz

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Czynności przedinwestycyjne.

W ramach zlecenia powierzonego nam przez Pana Włodzimierza Bieranowskiego, dotyczącego czynności przedinwestycyjnych dla budowy salonu samochodowego i lakierni przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy, wykonaliśmy analizę urbanistyczną i techniczną terenu, sporządziliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania, sporządziliśmy i wystąpiliśmy do administratorów sieci o wydanie wstępnych opinii dotyczących technicznych możliwości zasilenia planowanych obiektów w media. Ostatnim etapem naszych działań było wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy salonu samochodowego z lakiernią.