Wavin – Hala Wysokiego Składowania

  • Opis realizacji
  • Galeria zdjęć
  • Lokalizacja
  • Referencje
W okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r.  Euroinwest CDI Sp. z o. o. świadczyła dla WAVIN METALPLAST BUK Sp. z o.o. usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych, sanitarnych oraz elektrycznych związanych z realizacją budowy hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą na terenie zakładu w Buku, ul. Dobieżyńska 43.
Usługa polegała m.in. na kontroli, nadzorze i uzgodnieniach związanych z realizacją inwestycji dotyczących:
• budowy obiektu kubaturowego (Hala Wysokiego Składowania) wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi oraz instalacją tryskaczową
• robót drogowych
• przekładek sieci, likwidacji kolizji i budowy nowych sieci
• kanałów sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych
• oświetlenia terenu oraz zieleni

DANE TECHNICZNE
Pow. zabudowy: 3 362 m2
Pow. użytkowa : 3 326,5 m2
Kubatura: 40 326,25 m3
Powierzchnia dróg i chodników wraz z parkingami: 5 410m2.