WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o., Buk

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
W okresie od września 2010 do grudnia 2011 pełniliśmy funkcję Inwestora Zastępczego w zakresie robót montażowych instalacji tryskaczowej, robót ogólnobudowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych związanych z realizacją budowy instalacji tryskaczowej w 5 istniejących halach produkcyjnych, budowę pompowni p. poż. wraz ze zbiornikiem wody pożarowej oraz zewnętrznej sieci zasilającej istniejące hale z pompownią na terenie zakładu w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43.