Zakład przetwórstwa tłuszczy zwierzęcych, Lubień Kujawski

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Na zlecenie poznańskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego CONTO w okresie marzec 2011 – luty 2012 zespół inspektorów CDI pełnił pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego z instalacją do wytopu tłuszczy oraz suszenia skwarek wraz z częścią administracyjno-socjalną, a także infrastrukturą towarzyszącą. Do głównych zadań zespołu CDI należał m.in.: nadzór techniczny wykonywanych robót, bieżąca współpraca z Inwestorem, prowadzenie narad koordynacyjnych, kontrola protokołów rzeczowego zaawansowania robót, sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, wyrobów oraz egzekwowanie usunięcia wad i usterek, kontrola dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania inspektorzy CDI brali czynny udział w testach, próbach, rozruchach urządzeń technicznych dostarczanych przez GW.
Zakład przetwórstwa został zaprojektowany przez biuro Dementi M. Cellary, A. Kruszewski Sp. Jawna z Poznania.