Zakłady Volkswagen, Poznań i Swarzędz

  • Opis realizacji
  • Lokalizacja
  • Referencje
Kontrole techniczne

Inspektorzy CDI przeprowadzili w 2009 roku okresowe kontrole techniczne budynków Volkswagen Poznań w zakładzie nr 1 w Poznaniu oraz w zakładzie nr 4 w Swarzędzu – Jasinie. Przeglądowi poddanych zostało 31 obiektów o łącznej powierzchni zabudowy ponad 240 000 m2.