Krok po kroku - Strefa klienta - CDI konsultanci budowlani

Krok po kroku

Podjęcie decyzji o zakupie mieszkania to niewątpliwie bardzo ważny moment w życiu każdego z nas. Zakup mieszkania, w którym zamierzamy spędzić kilka, a nawet kilkanaście lat to niejako rozpoczęcie nowego etapu. Przeprowadzkę do wymarzonych i własnych czterech ścian poprzedzają jednak obowiązkowe procedury związane z kupnem. Wspólnie z pracownikami naszego działu sprzedaży staramy się, aby proces od wyboru mieszkania do momentu wprowadzenia był łatwy i bezproblemowy. Warto poznać uproszczony schemat postępowania przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego.
Umów spotkanie
Krok 1 – Wybór mieszkania

Krok 1 – Wybór mieszkania

Nad wyborem mieszkania trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Należy uwzględnić wszystkie czynniki, które są istotne w tym procesie. Może to być usytuowanie mieszkania, odległość od centrum miasta, miejsca pracy, szkoły dzieci. To na tym etapie trzeba być pewnym, w jakim miejscu będziemy czuć się komfortowo i bezpiecznie. 
Krok 2 – Umowa deweloperska

Krok 2 – Umowa deweloperska

 Umowę deweloperską zawiera się u notariusza w formie aktu notarialnego. Wszystkie koszty z nią związane, w tym także należną opłatę sądową, ponoszą strony po połowie. Według ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umowa deweloperska to „umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1 (tj. prawa własności lokalu mieszkalnego lub prawa własności albo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa."USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego określa: 
  1. środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
  2. zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;
  3. obowiązki przedkontraktowe dewelopera;
  4. treść umowy deweloperskiej;
  5. prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;
  6. zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.
Treść ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001177/U/D20211177Lj.pdf
Krok 3 – odbiór kluczy do mieszkania

Krok 3 – odbiór kluczy do mieszkania

Przeniesienie na nabywcę własności przedmiotów umowy deweloperskiej (mieszkania) jest poprzedzone obowiązkowym odbiorem technicznym, po uzyskaniu przez dewelopera decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku. W tym samym dniu, w którym następuje odbiór techniczny powierzchni mieszkalnej, deweloper przekazuje nabywcom klucze do mieszkania, pod warunkiem zapłaty całej należności za nabywane przedmioty umowy, wynikającej z ostatecznego rozliczenia umowy.
Krok 4 – przeniesienie własności – akt notarialny końcowy

Krok 4 – przeniesienie własności – akt notarialny końcowy

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu, w tym należne opłaty sądowe, ponosi Nabywca. Kolejne kroki po zawarciu aktu notarialnego:
  • Przystąpienie do wspólnoty mieszkaniowej. Siedziba Zarządcy Platanowego Parku znajduje się na ul. Leśna20/8U.
  • Wypełnienie deklaracji podatku od nieruchomości (Urząd Miasta ul. Jezuicka Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - parter). Na zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania jest 14 dni. Należy zabrać ze sobą akt notarialny.
  • Wypełnienie deklaracji podatku od użytkowania wieczystego (Urząd Miasta ul. Grudziądzka Wydział Mienia i Geodezji - parter). Na zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania jest 14 dni. Należy zabrać ze sobą akt notarialny.
  • ENEA ul. Warmińskiego - przepisanie umowy. Powinniśmy zgłosić się do ENEA w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego. Należy zabrać ze sobą akt notarialny oraz protokół odbioru mieszkania.